Nồi hơi, lò hơi

Lò sấy gỗ

Thiết bị hấp sấy

Thiết bị áp lực

Dây chuyền thiết bị

thông tin liên hệ
Mr Hiếu
- 091 686 0161

Nồi hơi, lò hơi - Thiết kế, chế tạo

Lò hơi công suất 6 tấn
Lò hơi công suất 6 tấn
Nồi hơi công suất 1 tấn đốt than, củi
Nồi hơi công suất 1 tấn đốt than, củi
Lò hơi 1 tấn đốt than
Lò hơi 1 tấn đốt than
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi đốt than 2,5 tấn
Nồi hơi đốt than 2,5 tấn
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Nồi hơi đốt than 3 tấn
Nồi hơi đốt than 3 tấn
Lò hơi công suất 3 tấn
Lò hơi công suất 3 tấn
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
lò hơi công suất 4 tấn
lò hơi công suất 4 tấn
Lò hơi đốt than củi công suất 3 tấn
Lò hơi đốt than củi công suất 3 tấn
Nồi hơi đốt than củi công suất 5 tấn
Nồi hơi đốt than củi công suất 5 tấn

Sản phẩm tiêu biểu

Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Nồi hơi đốt than công suất 2 tấn
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Lò hơi 2,5 tấn đốt hỗn hợp
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Thiết bị tắm bùn khoáng
Thiết bị tắm bùn khoáng
Lò sấy gỗ
Lò sấy gỗ