Lò hơi công suất 5 - 7 tấn

Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Nồi hơi, lò hơi 7 tấn
Lò hơi 5 tấn lắp tại Thanh Hóa
Lò hơi 5 tấn lắp tại Thanh Hóa
Lò hơi công suất 5 tấn đốt than
Lò hơi công suất 5 tấn đốt than
Nồi hơi đốt than củi công suất 5 tấn
Nồi hơi đốt than củi công suất 5 tấn
Lò hơi công suất 6 tấn
Lò hơi công suất 6 tấn